Moodle voor beheerders: Topics

Inleiding


In de cursus Moodle voor beheerders is alle informatie verzameld voor functioneel beheerders van Moodle leeromgevingen van OpenEdu.

Heb je geen Moodle leeromgeving bij OpenEdu, maar ben je wel op zoek naar ondersteuning? Geen probleem! Onze documentatie is openbaar toegankelijk en ook voor andere Moodle omgevingen te gebruiken. 

Je leeromgeving klaarmaken

Wanneer je leeromgeving net is opgeleverd door OpenEdu, is er nog veel als standaard ingesteld. In deze sectie komt het volgende aan bod:

 • de naam en beschrijving wijzigen van de leeromgeving
 • de taal instellen
 • etc.

Architectuur

De Moodle leeromgeving bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een generieke of persoonlijke startpagina
 • Een aantal cursussen, georganiseerd in verschillende categorieën en subcategorieën
 • Een aantal activiteiten en bronnen waarmee binnen iedere cursus het onderwijs vormgegeven kan worden
 • Een aantal blokken waarin ondersteunende informatie voor de gebruikers weergegeven wordt
 • Een aantal pagina's waar sitebeheerders en managers onderdelen van de leeromgeving kunnen beheren

Gebruikers worden in beginsel in de rol 'geauthenticeerde gebruiker' aangemaakt, wat niet meer betekent dan dat zij een inlog hebben voor de leeromgeving. Binnen een cursusruimte kan een gebruiker over één of meerdere rollen beschikken. Op basis van deze rollen heeft een gebruiker bepaalde rechten en mogelijkheden, waarover je meer leest onder Rollen en rechten beheren.

Site instellen
Stel de Sitestartpagina in en voeg een beschrijving toe zodat gebruikers de juiste informatie krijgen. Bekijk de video om te zien hoe dat moet.


Geavanceerde instellingen

Onder Sitebeheer > Geavanceerd kun je de volgende functies in- en uitschakelen:

 • Competenties
 • Commentaren
 • Tagging
 • Notities
 • Portfolio's
 • Webservices
 • Berichtensysteem
 • Statistieken
 • Blogs
 • Activiteitsvoltooiing
 • Beperkte toegang tot activiteiten
 • Plagiaatsplugins
 • Badges
 • Globaal zoeken (vereist aanvullende configuratie door OpenEdu)
 • Verborgen activiteiten

Welke startpagina

Moodle beschikt over twee verschillende startpagina's: een algemene voor alle gebruikers en een persoonlijke, het dashboard waar iedere gebruiker alleen de voor hem of haar relevante informatie ziet. In deze sectie lees je hoe je instelt op welke startpagina je gebruikers standaard binnenkomen.

Let op: hoewel je kunt instellen op welke pagina een gebruiker binnenkomt, betekent dit niet dat de andere pagina niet beschikbaar blijft voor gebruik.

Om in te stellen welke startpagina je gebruikers na inloggen te zien krijgen, ga je naar Sitebeheer > Uiterlijk > Navigatie

Je kunt hier kiezen uit Site, Mijn startpagina, of Gebruikersvoorkeur. Bij deze laatste optie bepalen gebruikers zelf op welke pagina ze binnenkomen.

Onder het onderwerp Uiterlijk vind je meer informatie over de mogelijkheden om in te stellen wat gebruikers op hun Mijn startpagina te zien krijgen.

Sitereglement

Via Sitebeheer > Veiligheid > Sitereglement kun je instellen welke regels en reglementen er van toepassing zijn op je leeromgeving.

Wachtwoord

Het is mogelijk je eigen set regels in te stellen waaraan wachtwoorden voor gebruikers moeten voldoen. Ook kun je instellen of er een rotatieschema is voor wachtwoorden, hoe vaak een gebruiker een foutief wachtwoord kan invoeren voordat zijn account wordt geblokkeerd en voor hoe lang.

Uploadlimiet op siteniveau

De uploadlimiet op siteniveau bepaalt tot hoe ver je de uploadlimiet voor gebruikers, cursussen en activiteiten kunt ophogen.

Zichtbaarheid profielen

Ook kun je instellen voor welke rollen binnen de leeromgeving andermans profielen inzichtelijk zijn.

Taal
Het is mogelijk je leeromgeving in meerdere talen te gebruiken, door meerdere taalpakketten te installeren. Deze taalpakketten kunnen vervolgens worden gebruikt wanneer gebruikers de leeromgeving in een andere taal willen gebruiken of wanneer een cursus bijvoorbeeld alleen in één taal beschikbaar moet zijn.

Onder Sitebeheer > Taal vind je de volgende mogelijkheden:


Bekijk ook de onderstaande video over de mogelijkheden:


Taalinstellingen

Op de pagina Sitebeheer > Taal > Taalinstellingen vind je alle basisinstellingen die op de hele leeromgeving van toepassing zijn. Hier stel je bijvoorbeeld in of gebruikers via het menu zelf kunnen schakelen tussen geïnstalleerde talen en welke taal de standaardtaal moet zijn.

Let op: het schakelen tussen talen via het menu is alleen beschikbaar op plekken waar geen verplichte taal is ingesteld.


Taalpakketten installeren

Wanneer je het mogelijk wilt maken dat gebruikers de leeromgeving in meerdere talen gebruiken, kun je op deze pagina eenvoudig extra taalpakketten installeren.


Selecteer in de rechterkolom welke talen je wilt toevoegen en klik op Installeer geselecteerde taalpakketten. Je kunt meerdere pakketten selecteren duur Ctrl ingedrukt te houden terwijl je talen aanklikt in het scherm.

Talen verwijderen doe je door in de linkerkolom één of meerdere talen te selecteren en vervolgens op Verwijder geselecteerde taalpakketten te klikken.

Taalstrings aanpassen

Het is mogelijk zelf taalstrings aan te passen binnen een taalpakket. Dit kan van belang zijn wanneer je de standaardtekst op een bepaalde pagina wilt aanpassen en er voor die pagina geen mogelijkheid is deze teksten aan te passen.

Hiervoor ga je naar Sitebeheer > Taal > Taalpakket aanpassen. Selecteer het taalpakket waarin je de aanpassing wilt doorvoeren en kies vervolgens het onderdeel van Moodle waarvan je de teksten wilt aanpassen. Let er hierbij wel op dat de overschreven strings bij een update van het taalpakket, als onderdeel van een update van de gehele leeromgeving of van de plugin in kwestie, ongedaan kunnen worden gemaakt.

Spelfouten en andere correcties aan taalstrings kunnen ook worden doorgegeven aan de helpdesk van OpenEdu, of aan de Moodle community.


Uploadlimieten voor bestanden instellen

Nadat je de uploadlimiet op siteniveau hebt aangepast in Sitebeheer > Veiligheid > Sitereglement, kun je dat ook op cursus- en activiteitsniveau aanpassen.

Op cursusniveau

Ga naar Sitebeheer > Cursussen > Standaardinstellingen van de cursus om onder Bestanden en uploads de limiet aan te passen.

Op activiteitsniveau

Bij activiteiten zoals onder meer Opdracht, Forum en Workshop kun je instellen wat de maximale grootte voor een bijlage of ingezonden bestand is. Ga hiervoor naar Sitebeheer > Plugins > Activiteitenmodules en selecteer de activiteit uit de lijst waarvan je de instellingen wilt bewerken.

Opdracht

Bij Opdracht wijzig je de uploadlimiet onder Instuurplugins > Bestanden insturen kun je aanpassen wat de limiet is voor deze opdracht.


OAuth 2 services in Moodle

OAuth 2 is een open standaard voor het verlenen van toegang tot bijvoorbeeld de Moodle leeromgeving met behulp van een bestaande Google, Facebook of Microsoft account. Door gebruik te maken van OAuth 2 services kun je eenvoudig externe sites en services koppelen en integreren met de Moodle leeromgeving.

In deze sectie vind je meer informatie over wat je met de OAuth 2 services in Moodle kunt doen.

Google OAuth 2 services activeren

Voordat je gebruik kunt maken van koppelingen tussen Google Drive en Moodle, is het van belang eerst de Google OAuth 2 services te activeren. Volg daarvoor de instructies die je in deze sectie vindt.

Google Drive opslagruimte

Het is mogelijk Google Drive te koppelen aan de Moodle leeromgeving, zowel om bestanden uit op te halen om in de cursus te plaatsen, bijvoorbeeld om in te leveren bij de activiteit Opdracht, of om te gebruiken via de bron Bestand of Map.

In deze sectie zie je hoe je dat kunt instellen.

Google Drive gebruiken als document converter

Sinds Moodle 3.1 is het mogelijk bij de activiteit Opdracht gebruik te maken van het converteren van ingeleverde documenten naar annoteerbare PDFs. Tot versie 3.3 was dat alleen standaard unoconv, dat op de server geïnstalleerd moest zijn. Vanaf versie 3.3 is het mogelijk externe tools te gebruiken om documenten mee te converteren, zoals bijvoorbeeld Google Drive.

Wanneer je de koppeling al tot stand hebt gebracht voor de Google Drive opslagruimte, kun je dezelfde instellingen gebruiken om het converteren van documenten via Google Drive mogelijk te maken.

Volg de instructies hieronder om dit binnen je leeromgeving in te stellen.

Let op: ook voor ingeleverde PDF's moet de Document Converter volledig geconfigureerd zijn. Volg daarom de instructies hieronder volledig.

YouTube opslagruimte

Het is mogelijk YouTube als opslagruimte te
koppelen aan de Moodle leeromgeving zodat je gebruikers (zowel leerlingen als leraren) video's kunnen toevoegen via de teksteditor.

In deze sectie zie je hoe je dat kunt instellen.


Je site registreren

Wanneer je via Sitebeheer naar Meldingen gaat, kan het zijn dat je de volgende melding bovenaan ziet staan: 

Wanneer je ervoor kiest je site te registreren bij Moodle, zullen er periodiek geanonimiseerde gegevens over je leeromgeving naar Moodle gestuurd worden.

Registreren is niet verplicht, dus hangt het ervan af of je er als organisatie voor kiest deze gegevens met Moodle en/of de Moodle gemeenschap te delen.

Meer informatie hierover vind je hier: Moodle site registration

Gebruikers

Gebruikers werken in verschillende rollen in de leeromgeving. In deze sectie lees je onder meer hoe je gebruikers toevoegt, hoe het zit met rechten en rollen en hoe je accounts kunt beheren.

Gebruikers toevoegen

Er zijn verschillende manieren om nieuwe gebruikers toe te voegen aan je leeromgeving. 

Dat kan handmatig, via een bulk upload en bijvoorbeeld via een synchronisatie met het administratiesysteem dat je organisatie gebruikt. Wanneer het om een groot aantal gebruikers gaat, is een bulk upload of synchronisatie de beste optie. Voor het incidenteel aanmaken van een klein aantal gebruikers volg je de instructies onder Handmatig aanmaken.

Handmatig

Wanneer je slechts een klein aantal gebruikers wilt toevoegen, kun je dat doen via Sitebeheer > Gebruikers > Toevoegen. Vul de gevraagde velden in:

 • Gebruikersnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

De overige waarden kunnen worden overgenomen uit de standaardinstellingen.

Bulk upload
Met behulp van een CSV bestand kun je eenvoudig meerdere gebruikersaccounts aanmaken voor je leeromgeving. 

Vereiste velden:

username, firstname, lastname, email
Via koppeling met administratiesysteem
Wanneer je gebruik maakt van Magister, SOM Today of een ander extern administratiesysteem, kunnen de gebruikersaccounts daarmee worden gesynchroniseerd. Voor de volgende administratiesystemen hebben we al een synchronisatieplugin beschikbaar:

 • Magister
 • SOM Today
 • Micros

Staat jouw administratiesysteem er nog niet bij, maar wil je wel automatisch synchroniseren? OpenEdu bouwt graag een plugin om dit op te zetten.

Sitegroepen

Sitegroepen zijn groepen gebruikers die je op site- of categorieniveau als groep kunt beheren. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je in één keer een groep gebruikers wilt aanmelden voor een cursus, of wanneer je een bericht wilt sturen naar een specifieke groep.

Sitegroepen worden veel gebruikt in combinatie met de synchronisatieplugins voor administratiesystemen die OpenEdu heeft gebouwd. Een voorbeeld van een toepassing van sitegroepen is het aantal vakken en lesgroepen waaraan een gebruiker in Magister of SOM Today is gekoppeld. Voor ieder afzonderlijk vak in het LVS wordt een sitegroep aangemaakt. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk een leerling voor al zijn vakken in te schrijven en de sitegroep voor HAVO1 Engels als geheel aan te melden voor de bijbehorende cursus.

Wanneer een leerling in het LVS van vak, klas of lesgroep wisselt, wordt dit direct met de sitegroepen in de leeromgeving gesynchroniseerd. Dit beperkt het aantal handmatige handelingen voor de beheerder van de leeromgeving, want de wijzigingen in de leeromgeving worden daarna direct doorgevoerd.

Handmatig

Via Sitebeheer > Gebruikers > Sitegroepen kom je in het overzicht van bestaande sitegroepen in de leeromgeving terecht. Op deze pagina vind je vier tabs:

 • Systeem sitegroepen
 • Alle sitegroepen
 • Voeg een nieuwe sitegroep toe
 • Sitegroepen uploaden

Onder Voeg een nieuwe sitegroep toe kun je een nieuwe sitegroep aanmaken:


Kies onder Context of het een sitegroep op systeemniveau of categorieniveau betreft en voeg eventueel een ID nummer en een beschrijving toe.

Bulk upload

Met behulp van een CSV-bestand kun je in één keer meerdere sitegroepen of cohorten toevoegen. Gebruik daarvoor het downloadbare voorbeeld hieronder en sla het tweede werkblad op als CSV-bestand. Volg vervolgens de stappen in de video hieronder om de sitegroepen aan te maken.

Vereiste velden:

name
Via koppeling met administratiesysteem
Wanneer je gebruik maakt van Magister, SOM Today of een ander extern administratiesysteem, kunnen de sitegroepen daarmee worden gesynchroniseerd. Voor de volgende administratiesystemen hebben we al een synchronisatieplugin beschikbaar:

 • Magister
 • SOM Today
 • Micros

Staat jouw administratiesysteem er nog niet bij, maar wil je wel automatisch synchroniseren? OpenEdu bouwt graag een plugin om dit op te zetten.

Rollen en rechten beheren

Onder Sitebeheer > Gebruikers > Rechten vind je verschillende opties met betrekking tot het beheren en toewijzen van rechten en rollen binnen de leeromgeving. 

Onder Gebruikersregels kun je in algemene zin instellen welke rol een bezoeker of gebruiker toegewezen krijgt. Onder Sitebeheerders zie je welke gebruikers binnen de leeromgeving optreden als sitebeheerder. Bij Definieer rollen kun je bestaande rollen bewerken of nieuwe rollen aanmaken.

Sitebeheerders aanstellen

In veel gevallen is het praktisch meer dan één gebruiker te hebben die sitebeheerder is voor je leeromgeving. Via Sitebeheer > Gebruikers > Rechten > Sitebeheerders kun je je sitebeheerders beheren en gebruikers toevoegen aan de huidige groep sitebeheerders.

Scroll in de rechterlijst naar de gebruiker die je wilt toevoegen of voer de naam van de gebruiker in om direct te filteren. Klik daarna op Voeg toe om de gebruiker aan de groep sitebeheerders toe te voegen.

Globale rollen toewijzen

Wat zijn Globale rollen?

Globale rollen zijn rollen die gebruikers op de hele leeromgeving kunnen hebben, in plaats van enkel in een aangemelde cursus. Voorbeelden hiervan zijn: Sitebeheerder, Course Creator en Manager. Ook andere rollen kunnen globaal gemaakt worden, als daaraan behoefte is.

Globale rollen toewijzen

Als je een globale rol wilt toewijzen aan een gebruiker, kun je dat doen via Sitebeheer > Gebruikers > Rechten > Globale rollen toewijzen. Selecteer de globale rol die je wilt toewijzen uit het scherm:


Voeg vervolgens de gebruikers toe uit de lijst in het rechterscherm. Is de lijst te lang? Dan kun je zoeken op de naam van de gebruiker.

Een andere rol Globaal maken

Het kan voorkomen dat je een rol globaal wilt gebruiken, die standaard cursusgebonden is. Om dit te doen ga je naar Sitebeheer > Gebruikers > Rechten > Definieer rollen. 


Kies de rol die je wilt bewerken en klik op de naam, of op het tandwieltje in de rechterkolom om de rol te bewerken. Om een rol Globaal te maken, moet het vakje Systeem aangevinkt zijn. Let op: Systeem overschrijft alle lagere rollen.


Een globale rol toewijzen aan meerdere gebruikers

Als je aan een groter aantal gebruikers een globale rol wilt toewijzen, kun je dit het beste doen via een CSV bestand zoals het bestand dat ook voor het uploaden van gebruikers wordt gebruikt. Voeg hieraan de kolom sysrole1 toe, waarin je de korte naam van de toe te wijzen rol vermeldt. Uploaden van het bestand kan via Sitebeheer > Gebruikers > Gebruikers > Uploaden.


Inloggen als een andere gebruiker

Het kan soms handig zijn om in geval van een door een gebruiker gesignaleerd probleem in te loggen als de gebruiker die het probleem meldde. In zo'n geval kun je als sitebeheerder inloggen als een andere gebruiker. Je gaat daarvoor naar Sitebeheer > Gebruikers > Lijst en zoekt naar de gebruiker die de melding maakte. Klik op zijn naam om het profiel te openen en kies voor Login als om de leeromgeving te bekijken als deze gebruiker.


Let op: dit kan alleen alleen voor gebruikers die zelf geen sitebeheerder zijn. Om terug te keren naar je eigen rol en functies in de leeromgeving zul je opnieuw moeten inloggen.

Cursussen en categorieën
Categorieën aanmaken

Bij het inrichten van de leeromgeving en het organiseren van cursussen zijn categorieën onmisbaar. Hiermee bouw je binnen de leeromgeving eenvoudig een hiërarchische structuur van mappen en submappen, waarin je cursussen zijn georganiseerd. Onder sommige omstandigheden zien je gebruikers de mappenstructuur, bijvoorbeeld wanneer zij de vrijheid hebben om via de Sitestartpagina te browsen naar beschikbare cursussen waarvoor zij zich kunnen aanmelden.

Via Sitebeheer > Cursussen > Beheer cursussen en categorieën vind je de optie nieuwe categorieën aan te maken. 

Cursussen aanmaken

Cursussen aanmaken kan op verschillende manieren: handmatig en in bulk.

In beide gevallen is het belangrijk een aantal zaken van tevoren te weten, zodat je die direct correct kunt instellen:

 • De naam
 • De korte naam
 • Start- en einddatum
 • Welke cursusindeling (Weken, Onderwerpen, Multitabs, GridProgress)
 • In welke categorie de cursus geplaatst moet worden

Met deze informatie kun je vrij snel nieuwe cursussen op de juiste plek in de leeromgeving aanmaken.

Handmatig

Via Sitebeheer > Cursussen > Beheer cursussen en categorieën > Maak een nieuwe cursus kom je op de pagina waar je een lege, nieuwe cursus kunt aanmaken. Vul hier de volledige en (unieke) korte naam van de cursus in, selecteer in welke cursuscategorie deze geplaatst moet worden en kies of je cursus al getoond moet worden of niet.

Eventueel kun je onder Algemeen ook nog een start- en einddatum voor de cursus instellen.

Voeg vervolgens een beschrijving toe, die zichtbaar wordt buiten de cursus, door op de knop Informatie te klikken. Deze informatie kunnen gebruikers inzien ongeacht of zij zijn aangemeld of niet.

Onder Cursus samenvattingsbestanden kun je een afbeelding toevoegen die zichtbaar is in het overzicht van cursussen per categorie via de Sitestartpagina of in het Cursusoverzicht Plus op de Mijn startpagina. Deze afbeelding maakt de cursus gemakkelijk herkenbaar voor gebruikers.

Wanneer je de verdere invulling van de cursus aan een docent of cursusaanmaker wilt overlaten, kun je de overige velden op deze pagina negeren. Wil je zelf tot in detail deze pagina instellen, vouw dan de onderdelen open om de aanvullende instellingen te zien.

Cursusopmaak

Kies hier het format om je cursus weer te geven: Onderwerp, Week, Multitabs, GridProgress of een van de vele andere mogelijke indelingen. 

Verschijnen

Kies hier of je een cursusthema of taal wilt opleggen. Als je hiervoor kiest, kunnen gebruikers niet schakelen naar hun eigen voorkeurstaal of -thema. Ook kun je hier instellen hoeveel mededelingen er in het Mededelingenforum in sectie 0 worden weergegeven en of de gebruikers hun cijfers en activiteitenrapporten kunnen zien.

Bestanden en uploads

Kies hier de uploadlimiet voor bestanden binnen de cursus. Dit kan lager zijn dan de site uploadlimiet, maar nooit hoger.

Voltooien bijhouden

Wanneer voltooien wordt bijgehouden, krijgen gebruikers achter alle daarvoor ingestelde activiteiten een checkbox te zien waarin aangegeven wordt of zij de activiteit hebben voltooid. 

Groepen

Wanneer je op cursusniveau instelt dat er met zichtbare of gescheiden groepen wordt gewerkt, is dat de standaardinstelling voor alle activiteiten in de cursus. Met de optie Forceer groepsmodus kun je het werken met groepen afdwingen. Er kan dan niet meer gekozen worden voor 'Geen groepen'.

Hernoemen van rollen

Wil je de verschillende rollen voor gebruikers in de cursus anders noemen dan hoe ze standaard zijn ingesteld? Voer dan hier de afwijkende namen in voor iedere rol. Deze namen zijn enkel van toepassing binnen de cursus.

Tags

Het is mogelijk tags toe te voegen aan de cursus, op basis waarvan de cursus in een tagcloud kan worden teruggevonden. 

Bulk upload

Voor het in bulk aanmaken en uploaden van cursussen heb je het onderstaande werkblad nodig, dat je als CSV-bestand klaarmaakt. 

Verplichte velden zijn:

fullname, shortname, category

Alle overige opties die je kunt toevoegen, zijn niet verplicht maar soms bijzonder handig. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven of een cursus al zichtbaar is of niet, een start- en/of einddatum toevoegen en nog veel meer. Gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden in de Moodle Docs op de pagina Upload courses.

Gebruikers aanmelden

Gebruikers hebben pas toegang tot een cursus wanneer ze daarvoor zijn aangemeld. Er zijn verschillende manieren om gebruikers aan te melden voor een cursus, die je kunt beheren en instellen via Sitebeheer > Plugins > Aanmeldingen > Beheer aanmeldingsplugins

Veelgebruikte aanmeldingsplugins
NaamBeschrijving
Manuele aanmeldingenHandmatig één of meerdere gebruikers aan- en afmelden voor een cursus
GasttoegangGebruikers hebben toegang tot sommige onderdelen van een cursus, als gast
Zelf aanmeldenGebruikers kunnen zich, met en zonder aanmeldsleutel, zelf aanmelden voor een cursus 
Sitegroep synchronisatie Gebruikers worden automatisch aangemeld op basis van de sitegroep waarin ze zitten 


Aanmeldingsmethodes

Het is mogelijk op cursusniveau aanmeldingsmethodes in te stellen, door binnen een cursus via het tandwielicoon naar Meer... > Gebruikers > Aanmeldingsmethodes te gaan.

Klik op Aanmeldingsmethodes en kies bij Methode toevoegen een van de beschikbare aanmeldingsmethodes, of klik op het tandwielicoon achter een al ingestelde methode om deze te bewerken.


Back-up en terugzetten

Binnen je leeromgeving is het mogelijk back-ups te maken van alle cursussen. Dit kan handig zijn wanneer je een cursus wilt verplaatsen naar een andere leeromgeving, of omdat je de cursus op een andere plek in je leeromgeving wilt terugzetten of dupliceren.

Een back-up maken

Om een back-up te maken van een cursus ga je naar de cursus, klik je op het tandwielicoon en kies je Back-up in het menu. Vervolgens kun je instellen welke onderdelen van de cursus je wilt meenemen in je back-up.

Selecteer de onderdelen die je wilt meenemen door ze aan- en uit te vinken. Klik vervolgens op Volgende wanneer je specifieke onderdelen wilt selecteren in de cursus. Op de volgende pagina kun je ieder onderdeel van de cursus (de)selecteren. Als je alle te back-uppen onderdelen hebt geselecteerd, klik je op Volgende om je selectie te controleren. Is de selectie compleet, klik dan op Back-up starten om te beginnen.

Zodra je back-up uitgevoerd is, verschijnt deze in de back-up zone van de cursus en in je private back-up zone. Je kunt vanaf hier het bestand downloaden of de link Terugzetten gebruiken om de back-up elders in de leeromgeving terug te zetten.

Een back-up terugzetten

Via Sitebeheer > Cursussen > Cursus terugzetten kun je een eerder gedownload of geback-upt Moodle back-up bestand (.mbz formaat) terugzetten. 


Sleep het gedownloade back-upbestand naar Importeer een bestand en klik op de knop Terugzetten of selecteer een van de eerder gemaakte back-upbestanden uit de Private back-upzone om via de link terug te zetten.

Kies hierna de bestemming voor de terug te zetten cursus: als nieuwe cursus (selecteer categorie) of in een bestaande cursus (selecteer cursus) en klik op Ga door om het proces te starten.Terugzetten naar standaardinstellingen

Aan het einde van een schooljaar of onderwijsperiode kan het praktisch zijn een bestaande cursus terug te zetten naar standaardinstellingen. Hiermee is het mogelijk aangemelde gebruikers, hun cijfers en alle aan gebruikers gerelateerde gegevens uit de cursus te verwijderen. Activiteiten en overige instellingen blijven behouden.

Je kunt een cursus terugzetten naar standaardinstellingen via het tandwielicoon in de cursus, door te kiezen voor Standaardinstellingen.


Zoals de waarschuwing hierboven al aangeeft, verlies je met het terugzetten naar standaardinstellingen alle gebruikersgegevens, inclusief beoordelingen en cijfers. Wanneer je intern te maken hebt met een archiveringsregeling, is het verstandig eerst te controleren of de gegevens nog bewaard moeten blijven.

Uiterlijk

Hoe je leeromgeving eruit ziet, kan bepalend zijn voor hoe hij door zowel leraren als leerlingen gebruikt wordt. In deze sectie bespreken we dan ook hoe je het uiterlijk van de leeromgeving kunt instellen.

Thema kiezen

Als je een andere look-and-feel voor je leeromgeving wilt, dan het thema dat als standaard is ingesteld, kun je dit wijzigen onder Sitebeheer > Uiterlijk > Thema > Kies thema.

Selecteer hier het thema dat je wilt instellen voor de leeromgeving. Verreweg de meeste thema's zijn tegenwoordig responsive, wat betekent dat ze op alle devices gebruikt kunnen worden en zich aanpassen aan de beschikbare schermafmetingen. 

Algemene thema instellingen

Onder Sitebeheer > Uiterlijk > Thema's > Thema instellingen vind je algemene instellingen die op alle thema's in de leeromgeving van toepassing zijn. Hier kun je onder meer instellen of je het toestaat dat gebruikers zelf een thema kiezen voor de leeromgeving, of er op cursus- en categorieniveau afwijkende thema's kunnen worden ingesteld en of het mogelijk is om via de url het thema te wijzigen. 

Dat laatste is interessant wanneer je als sitebeheerder snel wilt controleren of een probleem in de leeromgeving veroorzaakt wordt door het gebruikte thema, of dat het probleem een andere oorzaak heeft. Meer hierover kun je vinden in de sectie Problemen oplossen.

Aangepaste items in menubalk en gebruikersmenu

Het is mogelijk op deze pagina menu-items toe te voegen die in menubalk worden weergegeven. Hierbij is een uitgebreide uitleg voorzien, zodat je precies weet hoe je een extra item aan de menubalk of het gebruikersmenu toevoegt.

Thema ontwerpermodus

Voor ontwikkelaars van thema's voor Moodle is dit een handige optie, maar voor een productieomgeving mag deze optie niet aangevinkt zijn. Wanneer dit wel het geval is, beïnvloedt dat de performance van de leeromgeving, waardoor deze trager wordt dan gewenst.

Rondleidingen voor gebruikers

Onder Sitebeheer > Uiterlijk > Rondleidingen voor gebruikers vind je alle beschikbare rondleidingen voor gebruikers die je binnen de leeromgeving kunt inzetten.

Een rondleiding voor gebruikers maak je steeds voor één pagina, voor één of meer rollen, in één of meer thema's. Met een rondleiding voor gebruikers kun je specifieke onderdelen van de pagina uitlichten en voorzien van nadere uitleg. Deze popups kun je weergeven in het midden van de pagina, koppelen aan blokken die op de pagina worden weergegeven en eventueel ook aan CSS selectors (geavanceerd).

Voor gebruik in combinatie met CSS selectors open je de pagina waarvoor je de rondleiding maakt in een ander venster. Wanneer je via rechtermuisklik op Inspecteren (Chrome) of Element inspecteren (Firefox) klikt, kun je van ieder onderdeel zien welke CSS informatie er in de broncode wordt gebruikt.

De ontwikkelaars van OpenEdu kunnen deze rondleidingen eventueel ook op aanvraag maken. Neem voor een offerte hiervoor contact op met je contactpersoon.

Safe Exam Browser gebruiken

Het is mogelijk toetsen af te nemen met behulp van software waarmee een beveiligd browservenster wordt geopend. Deze software, de Safe Exam Browser, voorkomt veelgebruikte functies om tussen browservensters te schakelen of tekst en andere inhoud te kopiëren en plakken.

In deze sectie lees je hoe je dit kunt inzetten. 

Let op: het gebruik van de Safe Exam Browser legt een aantal beperkingen op voor de eindgebruikers, maar beschermt nooit volledig tegen onrechtmatigheden tijdens het afnemen van een toets.

Kenmerken

De Safe Exam Browser is een aangepaste webbrowser voor Windows en macOS, die geïnstalleerd moet zijn op de computers van leerlingen om gebruikt te kunnen worden bij het afnemen van toetsen. 

Het gebruik ervan is een stuk effectiever dan bijvoorbeeld het tonen van de toets (Test) in een pop-up, omdat er meer beperkingen gelden op de mogelijkheden die een leerling heeft:

 • Leerlingen kunnen de toets alleen maar openen en afleggen in de Safe Exam Browser. Is de software niet geïnstalleerd, dan is er geen toegang.
 • Het browservenster wordt in volledig scherm getoond, zonder navigatie-elementen.
 • Het browservenster kan niet worden gesloten totdat de toets is ingeleverd.
 • Sneltoetsen zoals de Windows-toets, Ctrl-Alt-Del, Alt-F4, Ctrl-C/X/V, Ctrl-P, Printscreen zijn uitgeschakeld.
 • Kopiëren en plakken is, net als de rest van het contextmenu (rechtermuisklik) uitgeschakeld
 • Surfen naar andere websites is verboden 

Downloaden Safe Exam Browser

Om gebruik te kunnen maken van de Safe Exam Browser, moet de software geïnstalleerd zijn op de werkstations (pc's, laptops) waarmee de toets zal worden afgenomen.

Download hier de laatste versie van de software.

Installeer de software zoals wordt beschreven in de documentatie. Kun je dit niet zelf als Moodle beheerder? Neem dan contact op met de verantwoordelijken voor de hardware en het netwerk binnen je organisatie.

Safe Exam Browser ondersteunt op dit moment de volgende besturingssystemen:

 • Windows 7, 8 en 10
 • macOS 10.8 en hoger
 • iOS 9.3.5 en hoger

Gebruik in computerlokaal

De Safe Exam Browser gebruiken in een computerlokaal geeft de mogelijkheid voor de school specifieke instellingen in de browser mee te nemen, wanneer de software wordt geïnstalleerd. Zo is het mogelijk in de SEB Config Tool in te stellen dat:

 • de leerlingen standaard op de homepage van de leeromgeving binnenkomen
 • er een knop wordt getoond om de browser te verlaten wanneer deze per abuis is opgestart

Voor elke toets die met de SEB moet worden afgenomen, kan de beheerder eenvoudig een configuratiebestand maken, waarin de specifieke informatie voor deze toets is opgenomen, inclusief een Browser Exam Key, beveiligde toegang, link om de toets te verlaten en eventueel een wachtwoord om de toets te verlaten. Dit configuratiebestand kan dan op het bureaublad van de werkstations in het computerlokaal geplaatst worden, zodat leerlingen met behulp van dit bestand de toets kunnen openen. 

SEB Configtool: Opstartconfiguratie maken

De interface van de SEB Configtool is ingedeeld in de volgende tabs:

Tab General

In dit tab vind je de algemene instellingen voor de Safe Exam Browser zoals die op de werkstations in het computerlokaal wordt geïnstalleerd:


Voer in ieder geval de URL van je leeromgeving in. Daarnaast kun je een administrator password instellen, evenals een wachtwoord om de Safe Exam Browser af te sluiten of opnieuw op te starten. Voor de opstartconfiguratie wordt aangeraden het volgende in ieder geval aan te vinken:

 • Allow user to quit SEB

Hiermee heeft de gebruiker rechts onderin een knop waarmee de Safe Exam Browser kan worden afgesloten wanneer de browser per ongeluk is opgestart. Zonder dit vinkje, kan de gebruiker het scherm niet meer verlaten en zal de computer opnieuw moeten worden opgestart via de Aan/Uit knop.

Naar boven

Tab Config File

In dit tab vind je instellingen die je kunt gebruiken om ofwel een client (werkstation) te configureren) ofwel een opstartbestand voor een toets te maken. In dit geval maken we een configuratie voor een werkstation, dus selecteer "configuring a client".


Als je verder geen aanvullende instellingen wilt doorvoeren voor de werkstations, kun je nu ook al kiezen om de instellingen op te slaan via Save Settings. Sla de aangepaste instellingen op zodat je ze bijvoorbeeld met behulp van een nieuw image (waarin ook de configuratie van de SEB zit) kunt doorvoeren op de werkstations.

Naar boven

Tab User Interface

Als je Safe Exam Browser aanvullend wilt configureren, dan is het tabs User Interface van belang omdat je hier kunt instellen hoe de Safe Exam Browser wordt weergegeven naar de gebruikers:


Stel hier de volgende zaken in:

 • Browserweergave (volledig scherm of niet)
 • SEB taskbar / dock (welke knoppen wel of niet)
 • Zoomen in de browser
 • Spellingscontrole
 • Woordenboekgebruik
 • Audio control

Naar boven

Tab Browser

In het tab Browser kun je instellen welke aanvullende functies er in de Safe Exam Browser ingeschakeld moeten zijn.


Hier kun je bijvoorbeeld instellen of je het opnemen van audio en video op het werkstation (als onderdeel van een toets) toestaat, maar ook hoe de Safe Exam Browser zich verder gedraagt.

Overige tabs

Het tab Exam is van belang bij het klaarmaken van een opstartbestand voor een toets, de overige tabs (Applications, Additional Resources, Network, Security, Registry en Hooked Keys worden gezien als geavanceerd, en hoeven alleen ingesteld te worden wanneer het ICT beheer in de organisatie daar noodzaak toe ziet.

Het is aan te bevelen dit samen met de lokale ICT beheerder in te stellen volgens de wensen/eisen van de organisatie.

Sla alle instellingen op in het tab Config file en volg daarna de interne processen om de geconfigureerde Safe Exam Browser op alle daarvoor bestemde werkstations toe te passen.

Naar boven

SEB Configtool: Toetsconfiguratie maken

Om er zeker van te zijn dat de juiste gebruikers op de juiste manier de toets kunnen doen in de Safe Exam Browser, wordt het aangeraden per toets een los toetsconfiguratiebestand te maken. 

Dit bestand wijkt af van het algemene opstartbestand dat hierboven beschreven werd, op de volgende punten:

Tab General

De Opstart URL is nu de directe URL naar de toets, bijvoorbeeld:

https://url.vanjeleeromgeving.nl/mod/quiz/view.php?id=123456

Het vinkje voor 'Allow user to quit SEB' is uitgeschakeld.

Er hoeft geen Quit/restart password te zijn, hoewel het praktisch is voor de overziende docent zo'n wachtwoord achter de hand te hebben als gebruikers problemen hebben met opstarten.

Tab Config File

Hier stel je in dat het configuratiebestand wordt gemaakt voor 'Starting an exam'. Het is aan te bevelen encryptie toe te passen op dit configuratiebestand, omdat gebruikers het anders met behulp van een teksteditor zoals Kladblok zouden kunnen bewerken. Ook een wachtwoord op het instellingenbestand is wenselijk.

Tabs User Interface en Browser

Stel deze tabs zo in als wenselijk is voor het afnemen van de toets.

Tab Exam


Hier kun je de volgende zaken instellen:

 • het gebruik van een Browser Exam Key (die vervolgens in de toets in Moodle wordt ingesteld)
 • een link om de Safe Exam Browser aan het einde van de toets af te kunnen sluiten
 • een knop om terug te keren naar de Start URL, bijvoorbeeld de beginpagina van de toets of een andere pagina binnen de cursus waarin de toets wordt afgenomen.

Kopieer de gegenereerde Browser Exam Key en zorg ervoor dat deze kan worden ingesteld in de toets in Moodle. Sla daarna in het tabblad Config File je wijzigingen op via Save Settings as en geef het bestand een herkenbare naam die overeenkomt met bijvoorbeeld de naam van het vak/de toets/de datum waarop de toets wordt afgenomen.

Plaats dit bestand op de desktop van de werkstations in het computerlokaal en zorg ervoor dat de gebruikers dit bestand gebruiken om de Safe Exam Browser op te starten en direct naar de toets te gaan.

Gebruik op eigen device

Wanneer je er als school BYOD (Bring your own device) hebt ingevoerd, heb je geen invloed op de software die geïnstalleerd is op de devices van je leerlingen. In dat geval kan het praktisch zijn in Moodle in te stellen dat er een download-link wordt getoond wanneer gebruikers de toets openen. De toets is immers ingesteld om alleen met de Safe Exam Browser te werken.

Dit kun je instellen via Sitebeheer > Plugins > Activiteitenmodules > Test > Safe Exam Browser quiz access rule

Voer hier de download URL van de versie van de tool in, die je op de site www.safeexambrowser.org onder Downloads vindt en bewaar je wijzigingen.

Het toetsopstartbestand moet daarnaast ook nog los worden gedownload, omdat daarin de URL van de toets en de verdere instellingen van de Safe Exam Browser zijn opgenomen.

Gebruikers openen de Safe Exam Browser via het gedownloade toetsopstartbestand.

Safe Exam Browser in Moodle inschakelen

Het gebruik van Safe Exam Browser in Moodle wordt op dit moment nog gezien als experimenteel. Dat betekent dat je als sitebeheerder zelf de mogelijkheid moet inschakelen om docenten de mogelijkheid te bieden een toets af te nemen met behulp van de SEB.

Hiervoor ga je naar Sitebeheer > Ontwikkeling > Experimenteel > Experimentele instellingen

Plaats het juiste vinkje en bewaar je wijzigingen.

Een test instellen voor gebruik met SEB

Voordat je de Safe Exam Browser kunt gebruiken in de leeromgeving, is het van belang dat de hierboven beschreven stappen zijn doorlopen.

Er is dus ten minste een in de SEB Config tool gemaakt toetsopstartbestand beschikbaar, dat gebruikers kunnen downloaden om de Safe Exam Browser mee op te starten. Daarnaast spreekt het voor zich dat alle gebruikers de laatste versie van de Safe Exam Browser geïnstalleerd hebben op hun werkstation, laptop of iOS device.

Verder beschik je als docent over de Browser Exam Key, als die door het ict beheer is ingesteld in het toetsopstartbestand.

Als je dit alles klaar hebt staan, kun je de toets gaan instellen voor gebruik met de Safe Exam Browser.

 • Ga naar de toets die je wilt afnemen, open deze en kies via het instellingenmenu voor Bewerk instellingen.
 • Open de sectie 'Extra beperkingen op pogingen'. 
 • Het kan zijn dat je op Toon meer moet klikken om de browserbeveiliging in te stellen.


 • Kies in het keuzemenu voor Gebruik van de Safe Exam Browser vereist.
 • Voeg vervolgens de toegestane Browser Exam Key(s) in onder 'Allowed browser keys'.
 • Bewaar de wijzigingen.

Eventueel kun je nu met het toetsopstartbestand bekijken of alles naar behoren werkt.

LTI

LTI, of Learning Tool Interoperability, maakt het mogelijk cursussen, activiteiten en andersoortige leerinhouden van externe sites beschikbaar te maken binnen je cursus, zonder dat je deelnemers de eigen leeromgeving hoeven te verlaten.

Externe tools in Moodle

Wanneer je een externe Learning Tool via Moodle beschikbaar wilt maken voor je gebruikers, kun je dat op verschillende manieren doen. Je gebruikt de leeromgeving Moodle dan als LTI Consumer. In deze handleiding lees je hoe je dit kunt instellen.

Alleen binnen een specifieke cursus

Voordat je begint, is het belangrijk te controleren of je beschikt over de activiteit Externe tool. Staat deze niet in de activiteitenkiezer? Neem dan contact op met je sitebeheerder om hem in te schakelen.

Voor het instellen van een Externe tool heb je gegevens nodig van de LTI Provider:

 • Launch URL om de externe tool te kunnen openen
 • Consumer key of consumentensleutel om de leeromgeving bekend te maken bij de LTI Provider
 • Shared secret of  gedeeld geheim, het wachtwoord om de tool te kunnen openen


Vul deze gegevens in op de instellingenpagina van de Externe tool. Als de URL correct is, verschijnt er een vinkje achter. Is de URL niet correct, dan verschijnt er een waarschuwing.

Controleer de overige instellingen voor je je externe tool opslaat. Omdat je je gebruikers nu laat inloggen in een externe omgeving, zijn de instellingen onder Privacy extra belangrijk:

Bewaar je wijzigingen en test de aangemaakte tool in je cursus.

Voor de hele site beschikbaar

Het is ook mogelijk een externe tool in te stellen, zodat deze aan iedere cursus binnen de leeromgeving kan worden toegevoegd, zonder dat docenten of onderwijsontwikkelaars de hele configuratie voor hun rekening hoeven te nemen.

In dat geval ga je via Sitebeheer > Plugins > Activiteitenmodules naar Externe tool en open je de pagina Beheer tools.

Voer de van de LTI Provider ontvangen URL in en klik op Voeg toe om je tool verder in te stellen. Uit de URL worden verreweg de meeste instellingen opgehaald, zodat je daarna alleen de volgende instellingen hoeft te controleren en/of aan te passen:

Tool-configuratie gebruik

Hier kun je instellen of de tool direct vanuit de Activiteitenkiezer kan worden toegevoegd aan een cursus, of dat docenten binnen hun cursus nog door de instellingen van de activiteit Externe tool heen moeten.

Standaard lanceringscontainer

Hier kun je instellen op welke manier de externe tool wordt weergegeven binnen een cursus.

De overige opties voor het configureren van de tool zijn Diensten, Privacy en Divers.

Bewaar je wijzigingen en keer terug naar de pagina Beheer tools. Je zojuist geconfigureerde tool is toegevoegd aan de lijst.


Cursus publiceren als LTI

Wanneer je cursussen beschikbaar wilt stellen voor organisaties die een eigen leeromgeving hebben, kun je gebruik maken van de LTI koppeling. Hiervoor kun je de onderstaande stappen volgen.

Aanmeldingsmethode

Ga naar Sitebeheer > Plugins > Aanmeldingsmethodes > Beheer aanmeldingsmethodes om de methode Publiceer als LTI-tool in te schakelen. Klik achter de methode op het doorgehaalde oogje. De pagina herlaadt direct en de aanmeldingsmethode is beschikbaar om toe te voegen aan een cursus.

Authenticatie

Ga naar Sitebeheer > Plugins > Authenticatie > Beheer authenticatie om de plugin LTI in te schakelen. Klik achter de plugin op het doorgehaalde oogje. De pagina herlaadt direct en de plugin is beschikbaar.

Cursus publiceren

Binnen de cursus ga je naar het tandwielicoon om het menu cursusbeheer te openen. Je vindt hier de optie Gepubliceerd als LTI. Als er nog geen LTI koppeling is gemaakt, klik je op Voeg toe om een nieuwe koppeling in te stellen.


De instellingenpagina


Vul de vereiste velden in en klik op Methode toevoegen. 

Je komt nu op een overzichtspagina waar je per instantie de Cartridge URL, de geheime sleutel en de Proxy URL kunt bekijken en kopiëren, zodat de externe leeromgeving kan worden geconfigureerd.


Instellen externe omgeving

Aangezien er talloze LMSen zijn die LTI ondersteunen, is er geen eenduidige handleiding op te stellen hoe je cursus in de externe omgeving gekoppeld gaat worden. Verstrek in ieder geval de gegevens die je hierboven hebt verkregen over je gepubliceerde cursus. Het functioneel applicatiebeheer van de externe omgeving zal hiermee de koppeling kunnen configureren en testen.

Overige onderwerpen
Veel gestelde vragen: Forum

Welke soorten forum zijn er?

Er zijn vijf verschillende soorten forum die je kunt inzetten:

 • Standaardforum voor algemeen gebruik
 • Iedereen voegt één discussie toe
 • Één eenvoudige discussie
 • Standaardforum getoond in blogstijl
 • Vraag- en antwoordforum

Afhankelijk van je ontwerp kun je een van deze vijf soorten inzetten.

Hoe werkt e-mail ontvangen en opvolgen?

Gebruikers kunnen op verschillende manieren op de hoogte gehouden worden van wat er op een voor hen beschikbaar forum gebeurt. De inschrijvingsmodus bepaalt of en hoe een gebruiker berichten zal ontvangen, het opvolgen van gelezen berichten bepaalt of een gebruiker kan zien welke berichten hij nog niet gelezen heeft.

Wat betekenen de verschillende inschrijvingsmodus?

Er zijn vier inschrijfmodus:

 • Verplicht inschrijven
 • Optioneel inschrijven
 • Initieel inschrijven
 • Inschrijven uitschakelen
Inschrijvingsmodus op een rijtje
InschrijfmodusBeschrijving
Verplicht inschrijvenAlle gebruikers (Leraar en Leerling) binnen een cursus zijn ingeschreven voor dit forum. Een gebruiker kan zichzelf niet uitschrijven voor het forum.
Optioneel inschrijvenAlle gebruikers (Leraar en Leerling) binnen een cursus kunnen zichzelf inschrijven voor dit forum. De gebruiker kan dit zelf beheren.
Initieel inschrijven
Alle gebruikers (Leraar en Leerling) binnen een cursus zijn in eerste instantie ingeschreven voor dit forum, maar kunnen zichzelf uitschrijven. Eenmaal uitgeschreven, kunnen zij zichzelf ook weer inschrijven.
Inschrijven uitgeschakeldInschrijven voor het forum is niet mogelijk.

Hoe controleer ik of mijn gebruikers wel e-mail ontvangen van hun fora?

Het kan voorkomen dat één of meerdere gebruikers geen melding of e-mail ontvangen van fora waarvoor zij wel ingeschreven zouden moeten zijn. Er is een aantal instellingen dat kan worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt:

Wat is de inschrijvingsmodus van het forum?
In een op Boost gebaseerd thema vind je de relevante informatie over hoe het forum is ingesteld wanneer je het forum opent en het tandwiel-icoon aanklikt. In oudere thema's vind je dezelfde informatie in het blok Instellingen > Forumbeheer
In beide gevallen kies je voor de optie Inschrijfmodus om te zien hoe je gebruikers voor het forum zijn ingeschreven.

Wie ontvangen er mail van het forum?
Onderaan het Forumbeheer kun je terugvinden wie er e-mail van het forum ontvangen, door op Toon / wijzig wie e-mail van dit forum ontvangen te klikken. Bekijk de lijst met gebruikers om te zien of de gebruiker in kwestie ertussen staat.

Het forum is ingesteld op initieel inschrijven en de gebruiker staat niet in de lijst, wat is er aan de hand?
Waarschijnlijk heeft de gebruiker zichzelf uitgeschreven voor e-mail van dit forum.

Het forum is ingesteld op verplicht inschrijven, maar de gebruiker staat niet in de lijst, wat is er aan de hand?

De gebruiker heeft waarschijnlijk een rol waarbij het recht is uitgeschakeld dat ervoor zorgt dat gebruikers verplicht worden ingeschreven op een forum. Een voorbeeld hiervan is de rol Beheerder / Manager. Gebruikers met deze rol hebben vaak toegang tot meerdere cursussen en fora. Als zij voor alle fora verplicht ingeschreven zouden worden, kunnen deze gebruikers erg veel mail ontvangen. Controleer of de gebruiker als Beheerder / Manager is aangemeld in de cursus. Is dat niet het geval? Controleer dan of de gebruiker een rol heeft waarvoor het volgende recht is uitgeschakeld:

mod/forum:allowforcesubscribe
Het forum is ingesteld op verplicht inschrijven en alle gebruikers staan in de lijst van ontvangers, maar niemand ontvangt mail van het forum, wat is er aan de hand?

Het versturen van de e-mails wordt door een cron-taak uitgevoerd. Normaal gesproken draaien deze cron-taken automatisch op de achtergrond om ervoor te zorgen dat de leeromgeving naar behoren functioneert. Het kan echter voorkomen dat de cron-taken niet hebben gedraaid. Om er zeker van te zijn dat dit functioneert zoals het zou moeten, ga je als sitebeheerder naar Sitebeheer > Meldingen. Hier vind je een indicatie van hoe lang geleden het script cron.php voor het laatst heeft gedraaid. Er verschijnt alleen een waarschuwing als het uitvoeren van dit script langer dan 24 uur geleden is geweest. 

Vind je deze melding? Neem dan contact op met de helpdesk.

Staat deze melding er niet? Ga dan naar Sitebeheer > Server > Geplande taken om te controleren of de bijbehorende geplande taak voor het versturen van forummails correct werkt:

Forum-mails en onderhoudstaken

\mod_forum\task\cron_task

Bij deze geplande taak zie je ook wanneer hij voor het laatst gedraaid heeft. Is de datum/tijd langer dan 24 uur geleden? Neem dan contact op met de helpdesk.

Het forum is ingesteld op verplicht inschrijven, alle gebruikers staan in de lijst van ontvangers, de cron-taak draait naar behoren, maar niemand ontvangt mail van het forum, wat is er aan de hand?

Wanneer alles correct ingesteld is voor het forum, maar er geen mails worden ontvangen, kan het zijn dat de SMTP-server voor het afhandelen van verzonden mails niet correct is ingesteld. Wanneer je een andere SMTP-server hebt ingesteld dan de standaardserver van OpenEdu, kan het zijn dat je eigen mailserver niet beschikt over een geldig SPF-record. Dit SPF-record zorgt ervoor dat de verzonden mails niet als SPAM zullen worden aangemerkt door ontvangende e-maildiensten. 

Maak je gebruik van een andere SMTP-server dan de standaardserver van OpenEdu? Raadpleeg dan de aanbieder van deze maildienst over het instellen van een geldig SPF-record, of wijzig de mailserver naar de standaardserver van OpenEdu.


Berichtenoutput: E-mail

Moodle kan voor verschillende onderdelen en activiteiten mails naar gebruikers versturen wanneer dat nodig is. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch updates krijgen van fora waarop je bent ingeschreven, wanneer er een nieuw bericht of een nieuwe reactie is geplaatst.

Deze functionaliteit moet wel correct worden ingesteld.

De instellingen hiervoor vind je via: Sitebeheer > Plugins > Berichtenoutput > E-mail.

De uitgaande mailserver (SMTP) is standaard: smtp.openedu.nl

Hier kun je natuurlijk ook de instellingen van de mailserver van je eigen organisatie in zetten. In dat geval zul je ook een gebruikersnaam en wachtwoord voor de SMTP-server moeten instellen.

Verder is het van belang altijd een noreply adres te gebruiken. Op die manier worden gebruikers erop gewezen dat het niet de bedoeling is op deze mails te reageren, maar direct via de leeromgeving actie te ondernemen.

Tot slot is het van belang een geldig SPF record aan te maken in de DNS waar de leeromgeving naar verwijst. Dat voorkomt dat mails die worden verzonden, door mailprogramma's worden gezien als SPAM. Zonder dit geldige SPF record kan het voorkomen dat mails door bijvoorbeeld GMail en Outlook worden gefilterd.


Privacy en de AVG

Hier volgt informatie over de volgende zaken:

Benodigde plugins (3.3.5, 3.4.2, vanaf 3.5 core).

Rol aanmaken

De volgende rechten zitten daarin:

 • tool/dataprivacy:managedataregistry
 • tool/dataprivacy:managedatarequests
 • tool/dataprivacy:makedatarequestsforchildren
 • tool/policy:accept
 • tool/policy:managedocs
 • tool/policy:acceptbehalf

Advies:

Maak een gebruiker met Beheerdersrechten op siteniveau ook Data Privacy Officer (of geef de Data Privacy Officer ook de globale rol Beheerder).

Samenvatting gegevensretentie

Vanaf Moodle 3.5.2 is het mogelijk in de footer van je Moodle leeromgeving een link te tonen waarmee gebruikers kunnen opvragen welke gegevens er van hen worden opgeslagen en voor hoe lang.

Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld via Sitebeheer > Gebruikers > Privacy > Privacy-instellingen, onder Toon samenvatting van dataretentie.

Delen van gebruikersprofiel verbergen

In het kader van de AVG is het zinvol na te denken over wat je zichtbaar wilt hebben voor gebruikers, wanneer zij andermans profielpagina bekijken. Standaard worden de volgende onderdelen op het profiel weergegeven:

 • gebruikersfoto
 • naam
 • beschrijving
 • gebruikersdetails
 • cursusdetails
 • diversen
 • loginactiviteit

Je kunt ervoor kiezen het bekijken van profielpagina's helemaal uit te schakelen, door in de rol van Leerling het recht moodle/user:viewdetails uit te schakelen. Leerlingen zien dan wel de namen van de anderen in hun klas, cursus of groep, maar zij kunnen de profielen niet openen.

Gebruikers met de rol Leraar zonder bewerken of hoger kunnen de profielen wel geheel inzien.

Omdat lang niet alle informatie in het gebruikersprofiel voor alle gebruikers zichtbaar hoeft te zijn, kun je er ook voor kiezen delen onzichtbaar te maken voor gebruikers. Alleen gebruikers met een hogere rol dan Leerling kunnen dan de volledige profielen inzien.

Dit doe je via Sitebeheer > Gebruikers > Rechten > Gebruikersregels, onder Verberg gebruikersvelden:


Selecteer de onderdelen die je wilt verbergen (houd Ctrl ingedrukt om er meer tegelijk te selecteren) en bewaar je wijzigingen. 

Meertalige inhoud

Het is mogelijk de inhoud van je site, cursus of pagina in meerdere talen aan te bieden, afhankelijk van de interfacetaal van hun keuze. In dit deel van de handleiding Moodle voor beheerders vind je de belangrijkste aandachtspunten daarvoor.

Taalafhankelijk menu

Wanneer je aangepaste menu-items hebt aangemaakt, kun je deze eenvoudig verbinden aan een van de in Moodle ingestelde taalpakketten. Op het moment dat een gebruiker bijvoorbeeld schakelt van Nederlands naar Engels, ziet hij niet alleen de menu-items in de nieuwe taal, maar kunnen ook de onderliggende links anders zijn.

Voorwaarden vooraf

Het is belangrijk te weten welke taalpakketten je geïnstalleerd hebt, omdat je alleen kunt verwijzen naar deze geïnstalleerde talen. Andere talen verschijnen niet in het taalkeuzemenu. Controleer via Sitebeheer > Taal > Pakketten welke talen en taalcodes je kunt gebruiken.

Achter ieder geïnstalleerd taalpakket vind je ook de UTF8 taalcode die je bij het instellen van het taalafhankelijke menu nodig hebt.

Veelgebruikte taalcodes:

 • Engels (en)
 • Nederlands (nl)
 • Spaans (es)
 • Duits (de)

Hoe stel je het in?

Ga naar Sitebeheer > Uiterlijk > Thema's > Thema instellingen en scroll naar het onderdeel Aangepaste menu items. Voeg in het tekstvak een menu-item toe, bijvoorbeeld als volgt:

Nederlands menu-item|https://url.vanhetmenu-item.nl/|Nederlands menu-item|nl
English menu item|https://url.ofthemenu-item.com|English menu item|en

De instelling is als volgt ingedeeld:

1|2|3|4

 1. Naam van het menu-item
 2. URL van het menu-item
 3. Titel van het menu-item voor toegankelijkheid
 4. Taalcode van de taal waarin het item moet worden weergegeven

Hoe ziet de eindgebruiker dit?

Als sitebeheerder zie je een flinke lijst van alle aangepaste menu-items die je hebt verbonden aan een taal in de leeromgeving, maar de eindgebruiker ziet alleen de items in de taal die hij op dat moment heeft ingesteld. 

Bekijkt hij de leeromgeving in het Nederlands, dan ziet hij alleen de Nederlandse menu-items en die items waarvoor geen taal is ingesteld. Schakelt hij vervolgens naar Engels, dan ziet hij alleen de Engelse menu-items en de items waarvoor geen taal is ingesteld. 

Nederlands


Engels

Taalafhankelijke inhoud

Naast de taalafhankelijke aangepaste menu-items is het ook mogelijk je cursus, activiteiten en bronnen taalafhankelijk te maken. Dit doe je met behulp van het filter Meertalige inhoud.

Hoe ga je te werk?

Controleer of het filter is ingeschakeld in je cursus, via tandwielicoon > Filters. Staat het filter er niet bij, ga dan naar Sitebeheer > Plugins > Filters > Beheer filters en schakel het filter Meertalige inhoud in. 

Je inhoud maken

Schrijf je inhoud in de talen van je keuze, en voorzie iedere paragraaf van de volgende tags door ze via de HTML optie in de editor te bewerken:

<span lang="nl" class="multilang">Mijn tekst hier</span>
<span lang="en" class="multilang">My text here</span>

Sla vervolgens je inhoud op en controleer met behulp van het taalmenu of alles correct wordt weergegeven.

Deze sectie is ook gereedgemaakt voor gebruik met het filter Meertalige inhoud. Wissel in het taalmenu tussen Nederlands en Engels om het resultaat te bekijken.


Besides the multilingual custom menu items, it's also possible to make your course, activities and resources multilingual. This can be done by using the Multilanguage content filter.

How to set this up?

First, check whether the filter is enabled at both site and course level. At course level, go to the cog menu > Filters to check whether it is already in the list. If it's not there, go to Site administration > Plugins > Filters > Manage filters and enable the Multilanguage content filter by toggling the settings dropdown menu. 

Creating your content

Create your content in the languages you need and add the following code to each paragraph in the target language by editing the HTML in the text editor:

<span lang="nl" class="multilang">Mijn tekst hier</span>
<span lang="en" class="multilang">My text here</span>

Save your content and check whether it has been set up correctly by toggling the languages through the language menu. 

This section has been set up to work with the multilanguage content filter for English and Dutch (Nederlands). Use the language menu to switch between these languages to see how it works.


Gebruikers met meer dan 10 cursussen

Met de release van Moodle 3.5 in mei 2018 is er in de interface iets veranderd voor gebruikers met aanmeldingen in meer dan 10 cursussen. Deze gebruikers hebben onder de lijst Mijn cursussen een link 'Meer...' staan, die voorheen verwees naar een overzichtspagina Cursussen (../course/index.php).

Vanaf Moodle 3.5 verwijst de link 'Meer...' naar het blok Cursusoverzicht op Mijn startpagina. Vanaf hier kunnen alle gebruikers hun cursussen terugvinden en openen.


Filters

Filters worden binnen Moodle gebruikt om tekst en media op de juiste manier te kunnen weergeven. Veel voorkomende filters zijn:

 • Multimedia plugins
 • Meertalige inhoud
 • Automatisch linken activiteitsnamen
 • Woordenlijst automatisch linken

Verder zijn er filters beschikbaar waarmee je in TeX of MathJax gemaakte formules op de juiste manier kunt weergeven.

Multimedia plugins filter

Het Multimedia plugins filter is verantwoordelijk voor de correcte weergave van players voor audio- en videobestanden die worden toegevoegd aan een cursus.

Het filter voegt automatisch een videospeler toe, als er een .mp4 oof ander ondersteund videobestand wordt geüpload. Hetzelfde geldt voor audiobestanden in .mp3 of ander ondersteund format.

Ook handelt het filter de correcte weergave van YouTube video's af.

Welke spelers er actief zijn in het Multimedia plugins filter, beheer je via Sitebeheer > Plugins > Filters > Multimedia plugins. Klik op Beheer media-spelers voor een overzicht van beschikbare spelers:Problemen oplossen
Meldingen

Via Sitebeheer > Meldingen vind je belangrijke meldingen over beschikbare updates voor plugins en voor de site zelf. Verder is hier terug te zien of het onderhoudsscript cron.php langer dan 24 uur niet gedraaid heeft. 

Dit onderhoudsscript cron.php verwerkt talloze achtergrondprocessen voor de leeromgeving, zoals bijvoorbeeld het verwerken van forumberichten, het koppelen van gebruikers aan via EBF bestelde lesmaterialen of het omzetten van ingeleverde Word-bestanden in Opdracht naar PDF. 

Geplande taken

Via Sitebeheer > Server > Geplande taken open je een gedetailleerde lijst van alle processen die door cron.php worden uitgevoerd. In de lijst is terug te zien wanneer ieder proces voor het laatst gedraaid heeft, wanneer het de volgende keer wordt uitgevoerd en in welk herhaalschema dit plaatsvindt. Vanaf Moodle 3.3 is het mogelijk afzonderlijke taken uit te voeren, zonder de hele cron.php uit te voeren. Dit kan een efficiënte manier zijn om bijvoorbeeld alleen de laatste versie van een taalpakket binnen te halen, de koppelingen met Directe Toegang (EBF) op te halen of ingeleverde documenten door te sturen voor plagiaatcontrole, zonder de overige taken uit te voeren.

Bij iedere taak wordt een time-out waarde gespecificeerd (meestal 86400), aan de hand waarvan je kunt zien of er een fout is opgetreden in de taak. Wordt deze waarde in de lijst van Geplande taken getoond, dan is dat informatie waarmee de technische helpdesk van OpenEdu aan de slag kan om exact te bepalen welke fout er is opgetreden.

Caches legen

Soms is het praktisch alle caches leeg te maken, om te zien of opgeslagen berekende gegevens de veroorzaker zijn van een foutmelding of probleem in de leeromgeving.

Om dit te doen, ga je naar Sitebeheer > Ontwikkeling > Alle caches leegmaken. Hiermee worden geen gegevens van de leeromgeving gewist, maar wordt het opnieuw berekenen van berekende gegevens geforceerd. Hierdoor kan het benaderen van de leeromgeving tijdelijk iets langzamer zijn, maar het kan ervoor zorgen dat een probleem zich niet meer voordoet.


Contact met OpenEdu helpdesk

Heb je een probleem of foutmelding vastgesteld, maar kon je het zelf niet oplossen? Dan kun je het beste direct contact opnemen met de OpenEdu helpdesk.

Vermeld bij je melding de volgende gegevens:

 • URL van de leeromgeving
 • URL van de pagina met de foutmelding
 • De aard van de foutmelding
 • Een screenshot van de foutmelding
 • Indien van toepassing, de naam van de gebruiker bij wie de foutmelding zich heeft voorgedaan

Voeg al deze gegevens toe aan de mail aan de helpdesk. Je ontvangt automatisch een ticketnummer van de helpdesk dat als referentie voor je gemelde foutmelding of probleem geldt.

Document converters

Met behulp van de Annotate PDF plugin is het mogelijk om binnen de leeromgeving ingeleverde documenten te voorzien van annotaties als onderdeel van de beoordeling door docenten. Standaard levert Moodle hier een koppeling met 'unoconv' voor aan. Daarnaast is het mogelijk voor systeembeheerder om hun eigen converter te koppelen.

Dit kan op dit moment behalve met 'unoconv' ook via Google Drive. 

 • Zet hiervoor de OAuth2 diensten op zoals elders in deze handleiding beschreven is. Volg daarna de volgende stappen:
 • Verbind een systeemaccount met de Google OAuth diensten (hiervoor zou je eenmalig moeten inloggen met je Google account)
 • Ga naar Sitebeheer > Plugins > Document converters
 • Kies voor Google Drive en klik op Instellingen
 • Selecteer de juiste OAuth2 dienst uit de dropdown lijst, bewaar de wijzigingen en controleer of de converter naar behoren werkt

Contact informatie

Samen met ons een MKB of ZZP website pakket samenstellen?

Kom dan langs op ons kantoor in Wageningen.

Spiderman Webdesign - dewebmeester.nl

Hanenhof

Costerweg 1D

6702AA, Wageningen

Tel.: 085 888 58 69

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis tool, software of webcontent en blijf op de hoogte wat betreft ontwikkelingen binnen MKB wat betreft websites en applicaties.

Door in te schrijven stemt u in met ons
Privacy beleid.